Георги Готев: Откакто България е в ЕС, мястото ѝ в класацията за свобода на медиите е все по-назад