Израелска компания показа платформа за какъвто си искаш за електромобил