Икономическото възстановяване на Европа вече е само летен спомен