Акция на екоминистерството разкри незаконен добив на инертни материали от Струма