Изминалият септември е бил най-горещият, откакто се събират данни в света