Германия: икономическият спад се заменя с бързо възстановяване