В атмосферата на Венера са открити потенциални следи от живот