Нови мерки на Атина: Влизаме в Гърция през нощта само през „Кулата“