6 години ембарго: Русия намали вноса на храни с една трета и стана износител