България отчете срив от над 18% в продажбите на дребно през юни