България е с най-голям спад на продажбите на дребно в ЕС през юни