Кошлуков може да бъде генерален директор на БНТ до 2030 година