Унгария постави България в списъка с рисковите страни по отношение на COVID-19