Камарата на следователите в България: Президентът накърнява престижа на държавността