Гр. Вазов: Приемането на България в ERM II ще доведе до ново качество на живота