Ново облекчаване на мерките срещу Covid-19 в Кипър