Идеята за стадния имунитет срещу коронавируса е разбита