ПРОГНОЗА НА ЕК: Потреблението в България ще се разшири през втората половина на 2020 г.