Американска соларна компания придобива конкурент в сделка за 3,2 млрд. долара