Нарастват случаите на насилие над животни след карантината