Над 170 000 работници са получили възнаграждения чрез схемата 60/40