ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите