Франция осигурява 40 милиарда евро за засегнатите индустрии в страната