Пътната агенция отчете добри финансови резултати за трите месеца от влизането на тол системата