ЧЕЗ присъединява нови клиенти в Западна България през нощта в периода 13-16.04.2020