През февруари кризата още не е била засегнала туризма в България