Данаил Кирилов: Системата за разпределение на делата е с висока степен на уязвимост