ВСС реши: Къса с компанията, изградила е-системата за случайно разпределение на дела