РАЗКРИТИЕ: В системата за случайно разпределение на дела са открити слабости, които могат да доведат до манипулация