Отлага се държавният изпит за специалност в системата на здравеопазването