Брюксел одобри схемата за подкрепа за бизнеса чрез Българската банка за развитие