ЕК одобрява схема за гаранция от 255 милиона евро за малките и средните дружества в България