Приложението за видеовръзка Zoom пострада заради притеснения със сигурността