Добромир Карамаринов застава начело на европейската атлетика