Близо 70% от проптех компаниите в България работят само на местния пазар