Съветът по сигурността обсъди работата на службите срещу радикализация и тероризъм