България е последна в ЕС по навлизане на цифрови технологии в икономиката и обществото